Dla biznesu

WYWIAD GOSPODARCZY, SPRAWDZANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

- ustalenie dossier przedsiębiorcy lub podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
- ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
- ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
- Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
- Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
- Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
- Ustalanie miejsc przebywania dłużników
- Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
- Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
- Weryfikacja autentyczności danych zawartych w ofertach handlowych przed akceptacją realizacji transakcji
- Weryfikacja wiarygodności przedkładanych dokumentów

SPRAWY PRACOWNICZE

- Weryfikacja podejrzanych zwolnień lekarskich,
- Analiza przeszłości zawodowej pracowników oraz kandydatów do pracy,
- Sprawdzanie wiarygodności pracowników wyższego szczebla
- Sprawdzanie sposobu wykorzystania czasu pracy
- Weryfikacja CV, kompetencji
- Sprawdzanie innych informacji dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy, m.in. stanu majątkowego, stanu cywilnego, kontaktów towarzyskich
- Sprawdzanie, czy pracownicy ujawniają konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

TAJEMNICZY KLIENT

- Sprawdzanie faktycznego kontaktu pracownika z potencjalnym klientem firmy
- Sprawdzanie poziomu zaangażowania pracowników, ich lojalności i uczciwości
- Kontrola prawidłowości funkcjonowania punktu sprzedaży,
- Ustalanie wprowadzania do sprzedaży niezaewidencjonowanych towarów
- Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzania akcji promocyjnych
- Weryfikacja poziomu cen, gatunku produktów, terminów

WYKRYWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

- Sprawdzenie występowania na rynku podrobionych towarów oraz ich pochodzenia
- Sprawdzanie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych
- Wykrywanie i przeciwdziałanie kradzieży informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

SZKODY I OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE

- Weryfikowanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
- Sprawdzanie prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia

INFORMATYKA ŚLEDCZA

- Odczyt lub uzyskanie danych skasowanych z urządzeń mobilnych
- Sprawdzanie sposobu korzystania z komputera przez pracowników, odwiedzanych stron

INNE NIETYPOWE ZLECENIA

Wyślij zapytanie

LOKALIZACJA BIURA:


View Larger Map

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Licencje detektywów nr: 0004868, 0000396, 0004044
Wpis do rejestru MSW n: RD-38/2014

Tel: + 48 601 792 425 (24h/7)
E-mail: kontakt@detektyw-prywatny.pl

Adres siedziby: Głogów
Adres oddziału: Wrocław

NIP: 6932050146
REGON: 021556209

Teren działania: woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie